U skladu sa ciljevima projekta „UPSTREAM II – Unapredjenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – 2. Deo“ u Valjevu je 02. aprila 2015. Godine osnovano „Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak“. Udruženje će se baviti organizovanjem okupljanja osoba sa mentalnim poteškoćama i članova njihovih porodica u cilju zalaganja, kreiranja i ostvarivanja zajedničkih ideja za poboljšanje kvaliteta života ugroženih osoba sa mentalnim poteškoćama i članova porodica.  Ostvarivanje ciljeva vršiće se putem raznovrsnih oblika saradnje sa domaćim i medjunarodnim humanitarnim i drugim organizacijama i javnim institucijama, aktivnošću volontera i članova udruženje, u vidu treninga, seminara, tribina i radionica i javnih akcija.

Na osnivačkoj skupštini za predsednika udruženja izabran je Aleksa Bukovski, dok su potpredsednici Irena Radović i Nebojša Bojanić i ćlanovi Upravnog odbora dr Vladimir Tošović i Ivana Radović.  U cilju promocije rada udruženja i radi pomoći novoosnovanom udruženju za realizaciju svojih ciljeva i celokupne misije udruženja za članove nadzornog odbora jednoglasno izglasani Svetlana Janković Beljanski, pomoćnica gradonačelnika Valjeva za socijalni rad i humanitarna pitanja, Radoslav Ljubičić, direktor Caritasa Valjevo i Dušan Perić, predsednik udruženja Dobri ljudi iz Valjeva.

Zahvaljujući projektu UPSTREAM II  koji kofinansira Evropska Unija iz programa Prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru  IPA komponente prekogranične saradnje novoosnovano udruženje dobiće neophodnu opremu za funkcionisanje, lap top, štampač, foto aparat i kancelarijski nameštaj, a svoj kutak opremiće u okviru kancelarijskog  prostora dobijenog od strane Opšte bolnice u Valjevu.

Nakon formalno-pravne registracije Udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak  iz Valjeva pristupiće novoosnovanoj mreži za mentalno zdravlje “NaUM”, koju čine svih osam postojećih udruženja osoba sa narušenim mentalnim zdravljem iz Srbije: Mir (Pirot), Valenca (Niš), Duša, Herc, Videa (Beograd), Duga (Zrenjanin), Sunce (Novi Kneževac) i Ulop (Novi Sad).
Iako je zvanična izborna skupština realizovana početkom aprila meseca članovi udruženja uzeli su učešće  na treningu „Grupe za samo-uzajamnu pomoć“, koji je održan 9. i 10. marta u Beogradu u organizaciji Caritasa Srbije i time stekli neophodna znanja i iskustva za pokretanje grupa za uzajamnu samo-pomoć u Valjevu u ovkiru redovnih aktivnosti „Zračka“.

DSC_0017 DSC_0012 DSC_0008 DSC_0005