U sklopu priprema za 3. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije kao operativne strukture Programa i Zajednički tehnički sekretarijat Programa , organizovali su, uz podršku Delegacija Evropske unije u Srbiji i BiH,dve radionice za potencijalne aplikante.

Radionice su održane 16.01.2013. u Modriči i 17.01.2013. godine u Fojnici, a prisustvovalo im je oko 140 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz BiH i Srbije.

U?esnici su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekogranični program i kriterijumima za podnošenje predloga projekata. U drugom delu radionice predstavljana je metodologija upravljanja projektnim ciklusom i pristup logičkog okvira kao ključni procesi u pripremi kvalitetne projektne aplikacije.  Radionicama je prisustvovalo oko 140 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz BiH i Srbije.

Prezentacije sa pomenutih radionica možete preuzeti ovde, a u svrhu traženja partnera objavljujemo i spisak učesnika radionica u Modriči i Fojnici.

U toku narednih meseci potencijalni aplikanti će imati priliku da prisustvuju istim ili sličnim dogadjajima u programskom području što će blagovremeno biti najavljeno na web stranici Programa.

51