Operativne strukture Prekograni?nog programa Srbija-Bosna i Hercegovina i Zajednički tehnički sekretarijat (ZTS) uz podršku Delegacija Evropske Unije u Srbiji i BiH organizuju radionice za sve potencijalne aplikante u okviru III poziva IPA CBC SER-BIH.

Raspored radionica je sljedeći:

06.02.2013. u Foči (BiH) – Radionica za pripremu prijedloga projekata

07.02.2013. u Višegradu (BiH) – Radionica o najčešćim greškama prilikom izrade aplikacija u dosadašnja dva poziva IPA CBC SER-BIH

08.02.2013. U Kladnju (BiH) – Radionica za pripremu predloga projekata

Radionice imaju za cilj da svim potencijalnim aplikantima koji su zainteresovani za apliciranje za sredstva iz IPA fondova, a koji se sprovode preko programa prekogranične saradnje podignu kapacitete za pripremu prijedloga projekata. ZTS će na radionicama za pripremu prijedloga projekata predstaviti metodologiju upravljanja projektnim ciklusom (PCM), njegovu primjenu u Aplikacionom formularu, model pripreme i popunjavanja budžeta kao i sve druge aktivnosti neophodne za predaju projekata.

Radionica o najčešćim greškama ima za cilj da svim budućim aplikantima ukaže na dobre i loše primere u aplikacijama iz dosadašnja dva poziva i da im pomogne da njihove aplikacije budu što kvalitetnije kako bi osvojili što veći broj bodova.

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne aplikante da se prijave na sljedeću e-mail adresu imarkovic@seio.gov.rs sa naznakom za koju radionicu/lokaciju ste zainteresovani.  Svi prijavljeni će putem elektronske pošte dobiti detaljne informacije u vezi  sa tačnom lokacijom, satnicom kao i agendu radionice.

U slučaju odlaganja održavanja radionica (usljed loših vremenskih prilika ili nekog drugog objektivnog razloga) svi prijavljeni će biti o tome blagovremeno obaviješteni.