U sklopu priprema za 3. poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajednički tehnički sekretarijat Programa,  organizovali su, uz podršku Delegacija Evropske unije u Srbiji i BiH, još jednu Radionicu za potencijalne aplikante.

Radionica za potencijalne aplikante održana je 04.07.2013.g. u Loznici, uz prisustvo 146 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz Srbije i BiH.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekogranični program i kriterijume za podnošenje predloga projekata sa težištem na izmenama koje će uslediti u 3. pozivu. Takodje je predstavljena metodologija upravljanja projektnim ciklusom i pristup logičkog okvira kao ključni procesi u pripremi kvalitetne aplikacije.

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovde (Loznica), a u svrhu traženja partnera objavljujemo i spisak učesnika radionice na sledećem linku (Loznica).

Ovo je bila poslednja u nizu radionica za potencijalne aplikante pre zvaničnog otvaranja 3. poziva koji se očekuje nakon letnjih praznika što će blagovremeno biti objavljeno na web stranici Programa.

Galerija slika