U prostorijama Regionalnog Centra za razvoj poljoprivrede i sela, Ul. Nova bb  Sjenica, 25.07.2014. godine održana je konferencija „Kreiranje regionalnog brenda i njegove marketinške strategije“ u okviru ENO Agri projekta prekogranične saradnje izmedju Srbije i BiH, a koji finansira Europska unija.

Na početku Konferencije, pozdravnu riječ prisutnim uputio je predsjednik Opštine Sjenica Hazbo Mujović. Mujović  je istaknuo da Sjenica gaji dugu tradiciju proizvodnje zdrave hrane te da mu je čast i zadovoljstvo što se projekat ENO Agri implementira u Opštini Sjenica, s obzirom na njene izrazito velike potencijale za razvoj organske poljoprivrede. Na kraju svog izlaganja članovima projketnog tima poželio je uspješan rad uz obećanje da će dati svoju podršku radu i daljoj implementaciji projekta.

Ispred Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve grada Valjevo, projekat je ukratko predstavio dipl. ing. Andra Savčić. Prema njegovim riječima, u okviru projekta uradjena je analiza studije, a koja je pokazala smjernice za dalji razvoj organske poljoprivrede u oba regiona te povećanje kapaciteta u ovom sektoru.

Konferenciji je dalje moderirao Esad Hodžić,  direktor Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela. Hodžić je dalje, predstavio rad centra te pristune upoznao sa ciljevima i zadacima istog.

Nakon kraće pauze, Primjere dobre prakse uspostavljanje, vodjenje i održivost organske proizvodnje u prekograničnom Području Srbija- BIH u tržišnim uslovima predstavio je dr. Senad Hopić dok je Osnove zajedničkog brenda i marketinške Strategije organsku poljoprivredu prekograničnog područja Srbije i BiH prisutnim predstavio predsjednik Saveza Udruženja organskih proizvodjača – ORGANSKO BIH Sejad Hereg.

Herceg je na konferenciji pojasnio načine prelaska sa tradicionalne proizvodnje na organsku , kao i kako se takvim proizvodima kreira prepoznatljivo ime na tržištu.  Predstavio je izmedju ostalog set kriterija za brendiranje za proizvodjače koji svoju svoju  djelatnost/ proizvode  žele da uvrste pod brand, a koji će biti razvijen i promoviran unutar BiH, Srbije i EU u sklopu projekta ENO Agri. Prema njegovim riječima kriteriji treba da budu identični kriterijima koji su već definisani EU ili nacionalnim zonodavstvom kako bi se realizovalo bolje  uspostavljanje TOR-a te ostvarenje veće koristi brendiranja za proizvodjače.  Herceg je istakao da je studija izvodljivosti u oblasti organske poljoprivrede  pokazala da oba regiona imaju potencijal za proizvodnju sira,ljekovitog i šumskog bilja, heljde i  aronije.

Pred kraj konferencije, prisutni su imali priliku da obidju Centar podrške organskim proizvodjačima – Sjenica.

Tokom Konferencije, istaknuto je da „Okolišno prihvatljiv, novi organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine – ENO Agri“ projekat finansira Europska unija kroz Instrumente za pretpristupnu pomoć  (IPA 2007-2013) u okviru programa Prekogranične saradnje izmedju Srbije i Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od  389.313,75 €. Projekat implementiraju Direkcija za poljoprivredu i robne rezerve grada Valjeva, Savezu druženja organskih proizvodjača Federacije BiH, Regionalna privredna komora Valjevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Opština Sjenica.

Svrha ENO Agri projekta jeste unapredjenje konkurentnosti prekograničnog ruralnog područja Bosne i Hercegovine i Srbije kroz poboljšanje poljoprivrede, te jačanje i poboljšanje organske poljoprivredne proizvodnje i izgradnja kapaciteta u sektoru organske poljoprivrede.

????????????????????????????????????????