Nakon višemesečne procedure javne nabavke, u Užice je stigao kamion autopodizač, namenjen za transport kontejnera od 5 i 7 m³ koji će se puniti otpadom iz 14 užičkih škola koje učestvuju u projektu uvodjenja primarne selekcije otpada. Na ovaj način su kompletirani infrastrukturni preduslovi da sistem u potpunosti zaživi i to na samom početku nove školske godine.

Od posebne važnosti je činjenica da se sa novim kamionom doprinosi urednijoj dinamici pražnjenja kontejnera i boljoj i kvalitetnijoj evidenciji prikupljenih sirovina, što će svakako dodatno afirmisati primarnu selekciju otpada kao poželjan i prihvatljiv način upravljanja otpadom u gradu Užicu, koji već drugu godinu sprovodi primarnu selekciju medju stanovnicima užeg gradskog jezgra.

Namera autora ovog projekta upravo jeste afirmacija primarne selekcije otpada i uveravanje gradskih struktura da svaka investicija u ovom pravcu vodi ka značajnim uštedama i prihodu koji će se ostvariti u kasnijim fazama upravljanja otpadom, a prevashodno u deponovanju, u dužem nizu godina. Kamion, čiju je nabavku finansirala Evropska unija, svakako dodatno podiže tehničke kapacitete komunalnih službi Grada, u sprovodjenju adekvatnog tretmana komunalnog otpada.

U nepuna 2 meseca redovnog preuzimanja prikupljenog otpada, do sada je preuzeto, i u reciklažni centar JKP Duboko dopremljeno, blizu 2,5 tona sekundarnih sirovina: papira, kartona, PET ambalaže, aluminijumskih limenki i tetrapaka, koje su završile u reciklažnoj industriji.

IvanDianaPhotography-108 IvanDianaPhotography-104 IvanDianaPhotography-103 IvanDianaPhotography-101 IvanDianaPhotography-147 IvanDianaPhotography-135 IvanDianaPhotography-130 IvanDianaPhotography-126 IvanDianaPhotography-123 IvanDianaPhotography-122 IvanDianaPhotography-120 IvanDianaPhotography-116 IvanDianaPhotography-110