Kancelarija za evropske integracije otvara foto konkurs pod nazivom “Rijeke koje nas spajaju. Ovaj konkurs ima za temu fotografisanje rijeka koje protiču kroz Srbiju i neku od susjednih zemalja koje su obuhvaćene programima Prekogranične saradnje.

Ovaj konkurs će biti otvoren do 24. septembra 2014, a 30 najbolje ocijenjenih fotografija biće prikazano u okviru četvrte nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji, 26. septembra u Beogradu.

Ovdje možete naći  detalje konkursa kao i na Facebook stranici https://www.facebook.com/events/851401231544885/ koju je lansirala Kancelarija

Srećno