Ministarstvo za evropske integracije pokrenulo je 2018. godine projekat digitalizacije nacionalne kulturne baštine kako bi ukazalo na važnost obnove spomenika kulture u Republici Srbiji, kao i na značaj korišćenja sredstava iz EU fondova u oblasti kulture i stvaralaštva. Na sajtu: https://srbija-projektieu.rs/  možete da se upoznate sa spomenicima kulture koji su predstavljeni u digitalnoj formi i prodjete kroz virtuelne  ture Subotičke sinagoge, Pirotske tvrđave, crkvenog kompleksa u Jablanici, Golubačke tvrđave i tvrđave u Baču.