Министарство за европске интеграције покренуло је 2018. године пројекат дигитализације националне културне баштине како би указало на важност обнове споменика културе у Републици Србији, као и на значај коришћења средстава из ЕУ фондова у области културе и стваралаштва. На сајту: https://srbija-projektieu.rs/ можете да се упознате са споменицима културе који су представљени у дигиталној форми и продјете кроз виртуелне  туре Суботичке синагоге, Пиротске тврђаве, црквеног комплекса у Јабланици, Голубачке тврђаве и тврђаве у Бачу.