Dana 28.07.2022. godine u prostorijama Kulturnog centra u Rumi održana je STEPin Završna konferencija. Pozdravni govor je održao Predsjednik Skupštine opštine Ruma, Stevan Kovačević.

Prvo predavanje pod naslovom „Izazovi Paraolimpijskih sportova“ održao je akademik prof. dr Izet Rađo. Drugo predavanje pod naslovom „Klasifikatori u paraolimpijskim sportovima“ održala je prof. Romana Romanov sa TIMS-a. Treće predavanje na temu „Asistivne tehnologije u sportu“ održala je psihološkinja Tamara Blagojević. Predavanje „Inkluzivni džudo“ održao je master Roberto Roklicer. Doc. Dr Darinka Korovljev održala je predavanje na temu „Zdrastveni benefiti sporta kod osoba invaliditetom.“ Master Marko Manojlović je prikazao primer dobre prakse. Konferenciju je zaključila Aela Ajdinović sa rečima „Zakoračite zajedno sa nama u svijet jednakih mogućnosti!“

Konferenciji je prisustvovalo 53 učesnika.

Zaključci zatvarajuće konferencije su:

  • Osnovne smetnje u unapređenju parasporta u Srbiji su nedostatak ljudskih i materijalnih resursa.
  • U klubovima ima veoma mali broj zaposlenih osoba. Takođe, nivo znanja o parasportu je nizak. Potrebno je organizovati niz edukativnih programa (opštih i specifičnih) kako bi se ova oblast približila osobama koje rade u klubovima.
  • Pored toga, prostor u kome klubovi pružaju svoje usluge je nepristupačan i veoma je teško adaptirati ga po standardima univerzalnog dizajna. Adaptacija nepristupačnih klubova treba da je prioritet. Predstavnici klubova treba da lobiraju prema svim nivoima i sektorima kako bi obezbijedili sredstva za adaptaciju. Dok se ne riješi problem pristupačnosti, osobe sa invaliditetom neće moći da koriste usluge klubova. Kada se bude omogućio dostojanstven prilaz i boravak u klubu, povećaće se broj osoba sa invaliditetom u sportskom klubu. Takođe, svi novi sportski objekti moraju biti dizajnirani za sve.
  • Ono što je uočeno je da klubovi ne koriste usluge klasifikatora u sportsko-rekreativnim aktivnostima. Jedan od razloga je činjenica da nema dovoljno klasifikatora. Ovo može biti prevaziđeno na način da Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu akredituje edukativni program koji bi bio namenjen svim osobama koje imaju završene osnovne studije iz oblasti sporta.