Projekat Opštine sa nula otpada posvetio je cijeli set aktivnosti srednjim školama u okviru kojih je pripremljen priručnik za nastavnike čija je svrha pružiti podršku nastavnicima u integraciji tema cirkularne ekonomije i koncepta nula otpada u svakodnevnom podučavanju. Priručnik je skup mjera i ideja o mogućnostima integracije spomenutih tema u već postojeći nastavni kurikulum, a prema uputama iz Priručnika već je 6 pilot škola projekta realizovalo eksperimentalne časove. Dostupna istraživanja pokazuju da sadržaji vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine nisu dovoljno zastupljeni u postojećim nastavnim kurikulumima u Bosni i Hercegovini i Srbiji već, samo u rijetkim slučajevima, u vannastavnim aktivnostima što je ostavljeno na dobru volju nastavnicima.

U okviru projekta je 6. i 7. februara, u Bijeljini održana dvodnevna radionica za nastavnike srednjih škola iz prekograničnog područja između Bosne i Hercegovine i Srbije čiji je cilj upravo predstavljanje priručnika „Integracija tematike upravljanja otpadom u postojeći nastavni plan i program.“

Radionica je okupila ukupno 52 nastavnika iz različitih općih i strukovnih srednjih škola iz Sremske Mitrovice, Vareša, Inđije, Visokog, Sarajeva, Rume, Goražda, Valjeva, Kalesije, Tuzle, Šapca, Lazarevca, Osečine, Gradačca, Hadžića, Novog Sada, Brčkog, Banovića, Kiseljaka, Kostajnice i drugih gradova prekogranične regije. Radionicu je vodilo 6 predavača koji su u prethodnom periodu radili na izradi Priručnika.

Tokom prvog dana, nakon zanimljivih prezentacija o socijalnoj ekologiji i njenoj primjeni u modernoj pedagogiji, prezentacije Priručnika i njegove primjene u srednjoškolskom obrazovanju, te predstavljanja časova realizovanih u 6 pilot škola projekta, nastavnici su imali priliku razmijeniti svoja iskustva tokom interaktivne diskusije. U toku diskusije dotakli su se prepreka za uvođenje ekoloških tema u nastavni program, ali su identifikovali i mehanizme koji otvaraju mogućnosti za edukaciju učenika o navedenim temama.

Drugog dana, u interaktivnom dijelu radionice nastavnici su, podijeljeni u 7 grupa, imali priliku iskazati svoju kreativnost kroz različite aktivnosti, te su dali svoje osvrte kroz upute i prijedoge na osnovu koji će dogovarati naredne korake.

Prva interaktivna vježba u okviru drugog dana bila je “Priprema nastavne aktivnosti prema uputama iz Priručnika”. Izvlačeći papiriće sa nazivima predmeta, svaka grupa imala je zadatak osmisliti nastavnu pripremu za čas iz dodijeljenog predmeta i predstaviti kolegama svoje ideje. Neki od kreativnih časova koje je iznjedrila ova vježba su:

  1. Tehnički odgoj / Izrada školskih učila od recikliranih materijala
  2. Ekonomska grupa predmeta / CE u preduzetništvu – Ekologija vs. Ekonomija
  3. Demokratija / Odgovornost pojedinca i društva prema životnoj sredini ohrabrujući javno zagovaranje
  4. Maternji jezik / Dramska predstava “Reinkarnacija” (ambalaže i otpadnog materijala)
  5. Geografija / Vodeni tokovi, slivovi i njihovi zagađivači
  6. Biologija / Izrada saksija reciklažom otpadnih materijala i sadnja biljaka
  7. Tjelesno – zdravstveni odgoj / Upotreba limenki za kuglanje i plastičnih boca sa vodom za bučice.

Druga interaktivna vježba “Mogućnosti saradnje NVO sektora i srednjih škola” ukazala je na veliku zainteresovanost škola za učešće na projektima, ali i potrebu za podrškom u pripremi strateških razvojnih dokumenata za škole. Nastavnici su izrazili posebno zadovoljstvo mogućnošću učešća na radionicama prekogranične saradnje i predložili češće okupljanje nastavnog osoblja iz dviju zemalja.

I dok sve više aktera privrednog, pa i javnog sektora u svoje razvojne strategije integriše aspekte okolišne prihvatljivosti, cirkularne ekonomije i očuvanja prirode, sve je izglednije da obrazovanje ostaje zapostavljeno. Brz napredak nauke i moderne tehnologije te konkurencija na tržištu rada zahtijeva savremeni pristup nastavi te unaprijeđen nastavni kurikulum.