Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Udruženjem Energis, organizovali su B2B susrete firmi metalske i drvne industrije prekograničnog područja u okviru projekta „ENHANCE“.  Predstavnici više od 60 firmi iz Bosne i Hercegovine i Srbije učestvovali su na B2B susretu koji je održan 15. decembra 2022. godine, u hotelu Austria & Bosnia u Sarajevu.

Cilj poslovnih B2B susreta predstavnika metalske i drvne industrije iz Srbije i BiH jeste da se podrže kompanije u pronalasku i širenju poslovne mreže. Direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević rekao je da je bila namjera okupiti što veći broj firmi kako bi zajednički pronašle nove poslovne mogućnosti u BiH i u Srbiji, ali i stvorile preduslove za zajednički nastup na trećim tržištima.

„Od početka ovog projekta stalni smo učesnici na svim aktivnostima, kako u BiH tako i u Srbiji, gdje smo upoznali i povezali se sa dosta ljudi i ostvarili određen vid saradnje. Ovaj projekat je za nas veoma značajan jer smo saznali o mogućnostima povezivanja firmi Srbije i BiH, te se nadamo da ćemo biti pokretački prekogranične saradnje“, navodi učesnica B2B susreta iz Srbije.