Caritas Šabac je u okviru projekta „Poboljšanje zapošljivosti ljudi iz osetljivih grupa pružanjem novih znanja i veština“ u periodu od 23.01. do 25.01.2023. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu održao obuku za personalnog asistenta.  

Obuka, na kojoj je učestvovalo 21 polaznika, akreditovana je kod Republičkog zavoda za zapošljavanje što će polaznicima koji su uspešno završili obuku omogućiti da uslugu pružaju kod licenciranog pružaoca usluge personalnog asistenta u sistemu socijalne zaštite Republici Srbiji.

Jelena Smiljanić jedna od polaznika, izjavila je o obuci: „Na obuku za personalnog asistenta sam krenula sa velikom voljom i željom da kao jedna mlada i ambiciozna osoba naučim nešto novo iz oblasti u kojoj do sada nisam imala nikakvog iskustva. Krenula sam sa motivom da se nakon dobijanja sertifikata oprobam u poslu personalnog asistent, jer smatram da imam osećaj za rad sa osobama koje trebaju takvu podršku. Oblast personalne asistencije za osobe sa invaliditetom  je jako detaljno predstavljena a isto tako nije izostavljen ni praktični deo čime sam jako zadovoljna. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam bila deo ove obuke i rado bih opet saslušala neka naredna predavanja.“