“Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije  ključan pokretač privrednog rasta i razvoja” bio  je jedan od zaključaka tokom zvaničnog  predstavljanje dokumenta “Analiza regionalnog statusa inovacija i industrijskih prioriteta”. Konferencija je održana 3. marta 2022. godine  u Sarajevu, a  dokument je izrađen u okviru  aktivnosti projekta „Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja-ENHANCE”.

Cilj predstavljanja dokumenta je da se mala i srednja preduzeća podstaknu  na postavljanje novih industrijskih prioriteta kao što su: zelena transformacija, investiranje u znanje, digitalna transformacija i slično. Događaj je okupio predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike vlasti, predstavnike obrazovnih institucija i nevladinog sektora.

“Drago mi je da postoji interes za poboljšavanjem inovativnosti privrede Bosne i Hercegovine i susjedne Srbije. Ono što je evidentno jeste da u odnosu na razvijene zemlje svijeta, imamo nizak stepen investicija u znanje i inovacije. Glavnu ulogu u navedenom treba da imaju privatne, a ne državne investicije, zbog čega je bitna domaća privreda odnosno stavovi naših privrednika. Zbog toga su ovakvi događaji izuzetno važni, kako bi se razmjenila iskustva i predstavile najbolje prakse.”, navodi Admir Čavalić, ekonomski ekspert.

“Održivo investiranje u infrastrukturu i inovacije je ključan pokretač privrednog rasta i razvoja. Promovisanje održivih privrednih grana i investiranje u naučno istraživanje i inovacije predstavljaju bitne načine podsticanja održivog razvoja Bosne i Hercegovine i Srbije”, navodi Almin Mališević, ispred  projekta “Enhance”.