„Одрживо инвестирање у инфраструктуру и иновације кључан покретач привредног раста и развоја“ био је један од закључака током званичног представљање документа “Анализа регионалног статуса иновација и индустријских приоритета”. Конференција је одржана 3. марта 2022. године у Сарајеву, а документ је израђен у оквиру активности пројекта „Подршка за унапређење конкуретности и запошљавања-ENHANCE“.

Циљ представљања документа је да се мала и средња предузећа подстакну на постављање нових индустријских приоритета као што су: зелена трансформација, инвестирање у знање, дигитална трансформација и слично. Догађај је окупио представнике малих и средњих предузећа, представнике власти, представнике образовних институција и невладиног сектора.

„Драго ми је да постоји интерес за побољшавањем иновативности привреде Босне и Херцеговине и сусједне Србије. Оно што је евидентно јесте да у односу на развијене земље свијета, имамо низак степен инвестиција у знање и иновације. Главну улогу у наведеном треба да имају приватне, а не државне инвестиције, због чега је битна домаћа привреда односно ставови наших привредника. Због тога су овакви догађаји изузетно важни, како би се размјенила искуства и представиле најбоље праксе.”, наводи Адмир Чавалић, економски експерт.

“Одрживо инвестирање у инфраструктуру и иновације је кључан покретач привредног раста и развоја. Промовисање одрживих привредних грана и инвестирање у научно истраживање и иновације представљају битне начине подстицања одрживог развоја Босне и Херцеговине и Србије”, наводи Алмин Малишевић, испред пројекта „ENHANCE“.