Poštovani bivši, sadašnji i budući korisnici,saradnici, kolege i ostali zainteresovani,

u toku je priprema IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za naredni sedmogodišnji period od 2014. do 2020. godine. Na samom početku ovog procesa tražili smo vašu pomoć u vidu popunjavanja upitnika za potrebu izrade SWOT analize. Takodje, kroz vaše učešće u javnim konsultacijama održanim u Banji Koviljači (07.11.2013.) i Bijeljini (27.11.2013.) dobili smo konstruktivne sugestije i predloge, na čemu vam ovom prilikom zahvaljujemo. U periodu koji je usledio, zajednička Radna grupa za programiranje usvojila je nacrt Programskog dokumenta koji vam ovom prilikom predstavljamo te vas ponovo pozivamo da date svoj doprinos ovom važnom procesu dostavljanjem sugestija i komentara na ovaj dokument. Dobro uočene i kvalitetno opisane potrebe dovode do bolje definisanih aktivnosti za realizaciju ciljeva koje će potom biti predložene za finansiranje u okviru ovog programa prekogranične saradnje – a vi ste, kao potencijalni korisnici, najpozvaniji da nam prenesete stvarno stanje stvari.

Molimo vas da dostavite svoje komentare i sugestije na finalni nacrt Programskog dokumenta na dole navedenu e-mail adresu. Isto tako, ohrabrujemo svaku inicijativu da prosledite ovu vest svim pojedincima i institucijama/organizacijama za koje smatrate da bi svojim aktivnim učešćem u ovom zajedničkom i transparetnom procesu programiranja IPA II 2014-2020 mogli doprineti boljem sagledavanju potreba programskog područja ovog prekograničnog programa. Svi dostavljeni komentari i sugestije će biti uzeti u obzir i pažljivo razmotreni.

Molimo vas da svoje komentare i sugestije pošaljete do 20. jula 2014. godine na sledeću elektronsku adresu:

office@srb-bih.org

Zahvaljujemo na  vašem doprinosu, podršci i saradnji.