Програм прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора (2014-2020)

Референтна објава: EuropeAid/170435/DD/ACT/BA

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини објављује позив за подношење приједлога пројеката за „Програм прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014-2020, Трећи позив за пројекте“ који се финансира из средстава Предприступне помоћи за овај програм.

Комплетан Водич за апликанте као и остала документација је на располагању на сљедећим wеб страницама:

http://europa.ba/?page_id=320

и

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Да би аплицирали на овај позив апликанти се морају регистрирати у систем ПАДОР, доступан на wеб страници: http://ec.europa.eu/europeaid/pador en, док се предлози пројеката морају предати преко PROSPECT система који је доступан на следећој веб адреси: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect, користећи инструкције дате у PROSPECT Упутству за кориснике.

Рок за подношење пројеката је 09/02/2021. У 16:00 (Бриселско време)

Информативни састанак о овом позиву за подношење предлога пројекта одржаће се онлине 12. јануара 2021. У 11:00 сати.

Оперативне структуре Програма из обе земље учеснице су преузеле информацију на њиховим интернет страницама:

ДЕИ | Отворен 3. позив за подношење предлога пројеката у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина- Црна Гора 2014 – 2020

Детаљи (kei.gov.me)