Naziv projekta : Region bezbedne hrane

Z

Mera:  1.2./ Razmena ljudi i ideja

Budžet: SRB € 53,309.38 & BIH € 34,580.00                        Total € 87,889.38

Korisnici:  

Korisnik 1 – Regionalna privredna komora Valjevo, Srbija

61 ZnakKomoreValjevo

Korisnik 2 – Regionalna privredna komora Bijeljina, BiH

60 PKRS Logo Bijeljina

Partneri:

Partner korisnika 1  – n/a

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 8 meseci

Opšti cilj:

1. Jačanje konkurentnosti MSP u Srbiji i BiH

2. Prevencija narušavanja zdravlja hrane za potrošače Srbiji, Bi Hi EU zemljama

3. Razmena najboljih praksi u oblasti bezbednosti hrane među prehrambenim akterima u prekograničnom području

Specifični cilj: Ciljana edukacija o bezbednosti hrane za aktere lanca prehrane u Srbiji i BiH

Planirani rezultati:

1. Širenje praktičnih znanja  o celom lancu prehrane u pograničnom području

2. Direktna implementacija principa sigurne hrane kod Srpskih i BiH kompanija

3. Zaštita potrošača u Srbiji, BiH EU zemljama

4. Razmena dobrih praksi iz oblasti bezbednosti hrane među akterima u region