Naziv projekta : Smanjenje otpadnih voda i zaštita životne sredine u opštinama Ub i Isto?no Sarajevo

Mera:  1.1./ Zaštita okoline

Budžet: SRB € 137,498.50 & BIH € 173,954.34                        Total € 311,452.84

Korisnici:  

Korisnik 1 – Javno komunalno preduzeće “Djunis”, Ub, Srbija

43 Djunis

Korisnik 2 – Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo, BiH

43 VIKlogo

Partneri:

Partner korisnika 1  – Udruženje “Safe life”

Partneri korisnika 2 – n/a

Trajanje projekta: 12 meseci

Opšti cilj: Unaprediti zaštitu okoline i ljudsko zdravlje kroz saradnju Srbije i BiH

Specifični cilj: Unaprediti ekološku svijest o održivoj upotrebi i zaštiti voda na opštinskom nivou kroz prekograničnu saradnju.

Planirani rezultati:

  1. Uspešna implementacija zajedničkih prekograničnih akcija za smanjenje negativnih efekata zagadjenja iz gradske kanalizacije na ljudsko zdravlje i okolinu
  2. Nabavljena oprema za bolje održavanje vodovodnih i kanalizacionih mreža i osoblje obučeno za rukovanje
  3. Transfer znanja i dobre prakse izmedju Korisnika u oblasti korištenja opreme i merama za bolje održavanje vodovodne i kanalizacione opreme.
  4. Povećana svijest gradjana o zaštiti životne sredine kroz edukaciju i kampanje za podizanje svesti

Ustanovljena i poboljšana saradnja sa Slovenačkim partnerima radi transfera znanja i Evropskih iskustava.

Glavne aktivnosti:

  1. Menadžement projekta.
  2. Nabavka opreme. Da bi se smanjili gubici vode i poboljšalo održavanje vodovodnih i kanalizacionih mreža u projektnim područjima, predvidjeno je da se nabavi specijalizovana oprema – oprema za detekciju curenja vode i oprema za otčepljavanje kanalizacije.  Svrha opreme za detekciju je smanjiti gubitke vode uslijed curenja na mreži. Specijalna  oprema će omogućiti brz, efikasan i moderan način čišćenja i održavanja kanalizacione mreže, a služiti će i za čišćenje kanalizacionog sistema vodom pod visokim pritiskom i za ispumpavanje mulja.
  3. Studijska putovanja u svaku od korisničkih institucija. Svrha ove aktivnosti je da se promoviše saradnja na tehničkom nivou i izvrši transfer znanja i iskustava izmedju korisničkih institucija. Treninzi za osoblje iz Uba će se fokusirati na upotrebu opreme za detekciju curenja.
  4. Prezentacije i edukacije gradjana Uba i Istočnog Sarajeva. Ova aktivnost će uključivati organizaciju edukativnih i promotivnih dogadjaja za ciljne grupe, uključujući školsku i predškolsku djecu ruralnu i Romsku populaciju u Ubu i novim naseljima Istočnog Sarajeva, sa temama o važnosti zaštite okoline i sanitacije za ljudsko zdravlje.
  5. Studijsko putovanje korisnika u Sloveniju. Cilj ove aktivnosti je da se proširi partnerstvo i saradnja sa drugim zemljama u region, po mogućnosti sa onima koje imaju vise iskustva o EU zakonima i standardima. Poseta oba partnera Sloveniji će doprineti održivosti projekta u smislu uspostavljanja stalnih veza za razmenu znanja i dobre prakse u oblasti vodosnabdijevanja i održavanja kanalizacionih sistema.

Javne kampanje i medija kampanje. Da bi se doprlo do stanovništva ciljnog i šireg područja, izvešće se masivna promotivna kampanja, kako bi se promovisao projekat i  njegovi ciljevi, kao što su zdrave i ekološki korisne životne navike u urbanim područjima i važnost pravilnog upravljanja i zaštite.