Za IPA grantove mogu konkurisati sve neprofitne organizacije i institucije:

 • regionalna i lokalna samouprava;
 • opštinska udruženja;
 • agencije za razvoj;
 • organizacije za podršku razvoju preduzetništva, kao što su privredne komore, biznis centri, udruženja za razvoj malih i srednjih preduzeća, sektorske asocijacije, lokalna udruženja trgovaca itd;
 • turističke i kulturne organizacije;
 • nevladine neprofitne organizacije, uključujući Crveni krst i Crveni polumesec;
 • javna i privatna tela koja pružaju podršku radnoj snazi;
 • nacionalne institucije koje deluju na kvalifikovanom području;
 • tela i organizacije (uključujući i nevladine) nadležni za zaštitu prirode;
 • tela nadležna za upravljanje vodama;
 • vatrogasne i hitne službe;
 • škole;
 • obrazovni i istraživački centri;
 • fakulteti i institucije za stručno usavršavanje itd.

Aplikanti