U skladu s aktivnostima projekta Cross Spa, stručni tim iz Specijalne bolnice Čigota sa Zlatibora je stručnjacima iz banja u Bosni i Hercegovini, tokom dvodnevne radionice, preneo dvadesetpetogodišnja iskustva i dobru praksu u kreiranju i unapređenju zdravstvenih programa.

Radionica je održana u Banji Aquaterm u Olovu (Zeničko-dobojski kanton, BiH) 6. i 7. februara 2014. godine. Stručni tim Specijalne bolnice Čigota je izneo svoja iskustva u relizaciji programa zdravog mršavljenja Čigotica (za decu) i Čigota (za odrasle).

S pozitivnim primerom iz prakse upoznati su zaposleni u banjama Aquaterm Olovo, Reumal Fojnica i Terme Ilidža, ali i lekari – nutricionisti iz JU Domova zdravlja u Sarajevu, endokrinolozi iz Kliničkog centra Sarajevo i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva.

Rukovodioci Čigota i Čigotica programa, dr Aleksandar Đenić i dr Snežana Lešović su prisutne upoznali sa problematikom i misterijama gojaznosti, školom zdravog života i značajem multidisciplinarnog lečenja gojaznosti. Psiholog Jelena Smiljanić je ukazala na značaj ove discipline u lečenju gojaznosti kod dece i odraslih, dok je mr Jelena Ševkušić objasnila razliku između potrebe za fizičkom aktivnošću i zavisnosti od fizičkih aktivnosti. Nutricionista dijetetičar, Milica Cvijović, upoznala je partnere iz BiH sa karakteristikama Čigota ishrane, a viši fizioterapeut, Marica Mirković, sa značajem kineziterapije u rešavanju problema gojaznosti. O problematici marketinga i uspešnoj promociji ovih zdravstvenih programa iskustva je iznela Maja Vermezović iz SB Čigota.

Svoja iskustva u kineziterapijskim i hidrokineziterapijskim programima dece sa deformitetima kičmenog stuba i gojazne dece, sa prisutnima je podelio dr Mirsad Muftić, fizijatar.

U narednim fazama projekta, stručnjaci će, na bazi dvadesetpetogodišnjeg iskutva Čigote, osmisliti programe za tri banje u BiH. Podrška koja se pruža banjama kroz uvođenje inovativnih programa omogućiće unapređenje prakse i turističke ponude projektnih područja kroz privlačenje novih korisnika usluga i turista koji praktikuju zdrave stilove života. Kranji cilj je da sve banje prekograničnog područja kreiraju novi zajednički turistički proizvod baziran na programima zdravog života.

Realizaciju radionice pratila je ekipa državne televizije BHT1 sa programskom urednicom emisije Zdrav život. Snimljeni material, zajedno sa mišljenjima stručnjaka, biće deo serijala o programima zdravog mršavljenja kao posebne turističke ponude banja obuhvaćenih projektom.

slika 012 slika 011