Početkom februara projektni tim FSFV je posetio sve predškolske i školske ustanove predvidjene projetom sa ciljem ostvarenja što bolje saradnje sa obrazovnim institucijama i realizacije projekta u seldećim opštinama: Ruma,Sremska Mitrovica, Indjija i Stara Pazova.

Dogovoreni radni sastanci sa direktorima sledećih predškolskih i školskih ustanova periodu od 05 – 07. februara 2014 su uspešno realizovani:

Ruma: Sreda, 19. 02. 2014. Predškolska Ustanova “Poletarac“ u 17:00, Osnovna Škola “Dušan Jerković” 18:30.
Sremska Mitrovica: čevrtak, 20.02. 2014. Predškolska Ustanova „Pčelica“ 17:00, Osnovna Škola “Jovan Popović” 18:30.
Indjija: Ponedekljak, 24. 02. 2014. Predškolska Ustanova “Boško Buha” 17:00, Osnovna Škola “Dušan Jerković” 18:00
Stara Pazova: Utorak, 25. 02. 2014. Predškolska Ustanova “Poletarac”17:00, Osnovna Škola “Simeon Aranicki” 18:30.

Pregled dosadasnjih aktivnosti U poseti direktorici Stara Pazova