Prvi poziv za predaju predloga projekata u okviru IPA Prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina zatvoren je 06. oktobra 2009. 

Ministarsvo finansija Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, kao operativne strukture za implementaciju IPA Prekograničnog programa izmedju Srbije i Bosne i Hercegovine, u saradnji sa delegacijama Evropske komisije u obe zemlje i sa Zajedničkim tehničkim sekretarijatom, zatvorili su Prvi poziv za predaju predloga projekata u skladu sa prioritetima i merama ovog Programa. Poziv je otvoren 08. jula 2009.