U okviru projekta „Podrška saradnji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“ finansiranog od strane EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH – Srbija, a koji implementiraju, u BiH, Grad Sarajevo sa lokalnim partnerima Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA d.o.o. Sarajevo i Hilfswerk Austria International, te Nacionalni savet romske nacionalne zajednice Srbije – regionalna kancelarija Šabac, održane su dve trodnevne radionice na temu “Upravljanje projektnim ciklusom – PCM”, u Šapcu 23.01. – 25.01.2014. i Sarajevu od 03.02.-05.02.2014. godine.

Radionicama su prisustvovali predstavnici romskih Udruženja/NVO iz grada Šapca, opština Bogatić, Koceljeva i Loznica, te Grada Sarajeva, opština Visoko i Kiseljak. Cilj radionica je da se kroz sticanje osnovnih znanja i veština potrebnih za planiranje i implementaciju projekata Europske unije i projekata , jačaju kapaciteti romskih organizacija, i da samostalno identificiraju i pristupe alternativnim izvorima sredstava, i uspešnije realizuju projekte.

Kroz radionicu su predstavljeni i dostupni fondovi od interesa za korisničku grupu. Predstavnici romskih NVO/Udruženja su u toku radionica iskazali interesovanje i zadovoljstvo materijom, a predstavnici iz BiH su razvili i zajedničku projektnu ideju iz oblasti obrazovanja.

U okviru implementacije projekta „SA-ŠA“, 30.01.2014. godine u Šapcu je svečano je otvorena i „Akademija SA-ŠA“ kroz koju će se educirati žene prvenstveno romkinje za obavljanje poslova kozmetičarki i frizerki. Svečanosti su prisustvovale mnogobrojni zvanicnici, izmedju ostalog predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, JTS-a, predstavnici romskih NVO, kao i predstavnici projektnog tima iz BiH.

Edukacija PCM januar i februar 2014 PCM edukacija otvaranje Akademija u Sapcu 30.01.2014