Zahvaljujući nesumnjivoj aktuelnosti teme i sveprisutnoj potrebi za adekvatnijim odnosom prema komunalnom otpadu, rezultati uvodjenja primarne selekcije otpada u školama su sve vidljiviji, a pozitivne reakcije sve brojnije. Kao rezultat toga, projektu su se u prethodnom mesecu priključila 4 nova korisnika. Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“, Crveni krst Užice, Dečiji vrtić „Poletarac“ i Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize Užice, su pokazali zainteresovanost da svojim štićenicima i uposlenicima omoguće priliku da odvojeno sakupljaju otpad koji kao pojedinci generišu u svakodnevnom radu.

Na ovakav način projekat dobija novu snagu i priliku da svoje rezultate i efekte širi i nakon formalnog završetka, krajem aprila meseca. Sigurni smo da će novi korisnici projekta dodatno doprineti širenju ideje o neophodnosti uspostavljanja primarne selekcije otpada u gradu Užicu, kako bi se omogućio što duži vek upotrebe postojeće regionalne deponije Duboko.

Imajući u vidu finansijska i tehnička ograničenja projekta, dalje uključenje novih korisnika nije moguće u nedogled, te je otuda veoma važno da objekti koji su, kroz ovaj projekat, uveli primarnu selekciju, nastave primenjivati ovaj proces na najoptimalniji mogući način, uz adekvatnu promociju istog. Samo tako ćemo biti u prilici da ostvarimo težnju da jednog dana sav komunalni otpad u gradu, primarno selektujemo na mestu njegovog nastanka.

 

Novi korisnici projekta u Uzicu