Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix iz Tuzle i Caritas Valjeva sprovode projekt UPSTREAM 2 koji je usmeren na unapredjenje socijalizacije i tretmana u oblasti mentalnog zdravlja.

 

U okviru projekta, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix i Caritas Valjevo održavaju poslednju od četiri radne grupe na temu „Načini koordinacije saradnje izmedju službi mentalnog zdravlja, nevladinog sektora i obrazovnih institucija sa ciljem unapredjenja mentalnog zdravlja mladih“ koja je usmerena na razmenu iskustava profesionalaca sa područja Tuzlanskog kantona (BiH). Konačni cilj spomenutih radnih grupa je daljnje podizanje kvaliteta saradnje izmedju profesionalaca iz različitih sektora koji se bave mentalnim zdravljem te podizanjem kvaliteta života korisnika usluga službi mentalnog zdravlja i članova njihovih porodica.

 

Navedeni projekt finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć u sklopu Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

 

Saradnici na projektu su  JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla (BiH) te grad Valjevo, Opšta bolnica Valjevo, Srednja medicinska škola „Dr. Miša Pantić“, Centar za istraživanje i promociju mentalnog zdravlja „Vanima“ i Udruženje „Dobri ljudi“ (SRB).