Ministarstvo evropskih integracija Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Prvog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

• Visoka stručna sprema;
• Odlično poznavanje engleskog jezika kao i lokalnih jezika;
• Poznavanje rada na računaru;
• Dobre analitičke i veštine prezentovanja na papiru;
• Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Opšte radno iskustvo:

• Minimalno 5 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

• Minimalno 3 godine relevantnog radnog iskustva vezanog za programe/projekte finansirane od strane EU;
• Minimalno 2 godine radnog iskustva u relevantnim sektorima vezanim za tematske prioritete i specifične ciljeve pomenutog Poziva;
• Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa pomenutim pozivom će biti smatrano kao prednost;
• Poznavnje IPA programa prekogranične saradnje u zemljama Zapadnog Balkana će, takođe, biti smatrano kao prednost.

Cilj ovog konkursa je sastavljanje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata (reference: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi)“.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Konkurs – referentni broj: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi“.
Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do ponedeljka 4.12.2017. godine, do 15 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.