Студијска посета одржана у оквиру пројекта „Еко туризам у прекограничном подручју између Србије и БиХ: Посматрање птица у прекограничном подручју“ довела је више од 80 учесника из Србије и Босне и Херцеговине у Богатић и Засавицу.

У понедељак, 26. фебруара, учесници су имали прилику да посете предузеће социјалног туризма „Авлија одрживог развоја“ у Богатићу и Специјални резерват природе „Засавица“ у Засавици. Специјални резерват природе „Засавица“, један од најбоље уређених у Србији, поносно је представио своју туристичку понуду засновану на заштити и промовисању јединствених природних вредности. Посетиоци су имали прилику да се упознају са биодиверзитетом Засавице кроз шетњу вођену Михајлом Станковићем, стручним сарадником и истраживачем у овом резервату.

„Авлија одрживог развоја“, предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, дочекало је учеснике и представило свој рад у области пољопривреде и сеоског туризма. Основано од стране Царитаса Шабац, ово предузеће је показало како социјално осетљиве групе могу да пронађу финансијску одрживост кроз пољопривреду и туризам.

Директор Каритаса Шабац, Мирољуб Николић, заједно са Миланом Дамњановићем, председником општине Богатић, срдачно су поздравили учеснике и изразили добродошлицу. Циљ студијске посете био је демонстрација могућности туризма усклађеног са природом, као и подршка туризму који интегрише социјално осетљиве групе.