У оквиру пројекта „Прекогранична мрежа природног наслеђа – ЦБЦ Натуре НЕТ“ успешно је реализована активност – уређење едукативних пешачких стаза, која представља директну подршку развоју зелених и одрживих туристичких атракција и понуда у Србији.

Активност је спроведена у оквиру четири заштићена подручја: Парка природе „Златибор“, Предела изузетних одлика „Озрен-Јадовник“, Предела изузетних одлика „Камена Гора“ и Специјалног резервата природе „Kлисура Реке Милешевке“.

У наведеним заштићеним подручјима едукативне стазе су опремљене образовним и информативним таблама, стубовима / столовима, кантама за смеће, клупама и туристичким знаковима. Носилац активности је ЈП „Србијашуме“.

Образовне табле дуж стаза пружају информације о историји заштићеног подручја, њиховим специфичним карактеристикама, ендемским врстама, флори, фауни, као и културном и историјском насљеђу заштићених подручја. Сврха ових образовних стаза је повећање знања, подизање еколошке свести, али оне такође доприносе унапређењу туристичке понуде.