U periodu od 14. do 18. oktobra organizovana je druga studijska poseta učenika, ovoga puta srednjih škola sa područja grada Bijeljina i Opštine Bogatić austrijskom gradu Gussingu, kao i Evropskom centru za obnovljive izvore energije koji je partner opštine Bogatić na ovom projektu.

Grupa od 32 učenika stekla je nova znanja iz oblasti energetskog menadžmenta i mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije. Cilj putovanja, kao i u prethodnoj prilici bilo je  upoznavanje sa osnovnim pojmovima energetske održivosti korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećanjem energetske efikasnosti, a takodje i primerom dobre prakse u energetskom menadžmentu lokalne samouprave. Gussing je inače grad u istočnoj Austriji, koji je tokom poslednje decenije postao vrlo poznat u svetu po dostizanju energetske nezavisnosti i održivom modelu upravljanja energijom.

Tokom petodnevne posete, pripremljen je vrlo bogat program, u okviru koga su srednjoškolci obilazili 3 postrojenja u regionu, koji proizvode električnu i toplotnu energiju koristeći biomasu, odnosno biogas, a zatim je organizovana i edukacija i trening iz oblasti dobijanja električne energije iz energije Sunca. Takodje, učenici su posetili njihovu gimnaziju i  poljoprivrednu školu, sa ergelom konja, gde su takodje mogli da vide i školsko postrojenje na biogas.

Takodje je organizovana i poseta „Eko parku“ u neposrednoj blizini Gussinga,  jednom od jedinstvenih tematskih parkova te vrste.
četvrti dan posete je bio rezervisan odlazak u Beč i posetu Tehnološkom muzeju, gde su zaokružili svoju edukativnu turu vezanu za upoznavanje sa prednostima i nužnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske efikasnosti.