LIDERSTVO MLADIH ZA DRUŠTVENU KOHEZIJU I PREKOGRANIČNU SARADNJU

,
Korisnici projekta: Užički centar za prava deteta, Srbija i Fondacija za kreativni razvoj, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010–decembar 2011 Cilj projekta Cilj projekta je ojačati liderske kapacitete mladih…