Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије, као Уговорно тело, објављује конкурс за ангажовање оцењивача предлога пројеката примљених у оквиру

Трећег позива за подношење предлога пројеката Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), алокације за 2018. годину (остатак из претходног позива) и 2019. годину (референтни број позива: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).

Потенцијални кандидати морају да испуњавају минимум следеће услове:

Kвалификације и вештине:

  • Висока стручна спрема (универзитетска диплома)
  • Одлично познавање енглеског језика
  • Познавање рада на рачунару
  • Добре аналитичке вештине и вештине писања
  • Искуство у писању извештаја.

 

Опште радно искуство:

  • Минимално девет година општег радног искуства.

 

Специфично радно искуство:

  • Најмање шест, а пожељно десет година релевантног радног искуства у једном или више сектора који се односе на тематске приоритете Позива (Промовисање запошљавања, мобилности радне снаге, социјалне и културне инклузије преко границе и/или Подстицање туризма и културног и природног наслеђа);
  • Најмање две године радног искуства у управљању, надзору или изради програма подршке и/или пројеката;
  • Претходно искуство у оцењивању предлога пројеката и програма финасираних од стране ЕУ или других донатора на подручју држава Западног Балкана, као и позива повезаних са предметним позивом ће бити сматрано за предност;
  • Познавање локалних језика ће бити сматрано за предност.

 

Очекује се спремност за путовања у Београд, Република Србија, по потреби.

Циљ овог конкурса је формирање листе заинтересованих кандидата.

Kада листа буде састављена, Уговорно тело може одабрати и позвати кандидате који испуњавају горе наведене услове да учествују у другом кораку одабира – на практичним вежбама и разговорима. Услови за даље учешће и одабир успешних кандидата су детаљно наведени у документу„Terms of Reference for experts („assessors“)” (референтни број: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).

Уколико сте заинтересовани за учешће у овом конкурсу, молимо вас да у прописаном формату из прилога путем електронске поште пошаљете вашу биографију на енглеском језику и пропратно писмо на е-маил адресу Сектора за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова: cbc@mei.gov.rs

За више информација погледајте документа.

Приликом слања електронске поште молимо вас да ставите следећу напомену у наслову е-маила: „Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина – Исказивање интересовања (референтни број: EuropeAid/173817/ID/ACT/Multi).

Сви заинтересовани кандидати који пошаљу горе поменута документа закључно са 01. априлом 2022. године до 15 часова ће бити укључени у листу.

НАПОМЕНА: Укључивање у листу не обавезује Уговорно тело да позове потенцијалног кандидата на учешће у практичној вежби и разговору