У уторак 28. фебруара организована је Завршна конференција пројекта “Премошћавање” у Градском културном центру у Ужицу.

Конференцији су присуствовали представници свих актера и корисника који су допринели успешној реализацији пројекта.

Циљ конференције је био да се јавности представе резултати пројекта, те и да се иницира боља комуникацију и додатно подстакне сарадна свих актера у сектору туризма и угоститељства, нарочито организација, институција и појединаца који су на било који начин били укључени у реализацију пројектних активности у претходном периоду.

Пројектни партнери, Удружење Ужички центар за људска права и демократију, Привредна комора  Кантона Сарајево и Економска школа Ужице спровели су пројекат у неколико фаза. Прва фаза пројекта била је едукација незапослених тј. квалификација и преквалификација  за занимања у туризму, као што су кувар, конобар, спремачица, солеијер, рецепционер, аниматор. Други део пројекта односио се на запослене у туристићким објектима који немају довољно капацитета.  Трећа фаза односила се на послодавце који су исказали велико интересовање за едукацијом.

На завршној конференцији сумирани су резултати пројекта.

„Главни резултат овог пројекта је формирање два центра за едукацију радника у туризму. Центри су гарант одрживости  и након завршене имплементације пројекта, они ће бити место унапређења знања, како би се услуге у туристичком сектору Западне Србије побољшаље“, истакла је Гордана Савић, пројектни менађер.

Визија је да центар пружа едукацију за додатна занимања из различитих области, а главни циљ јесте да се у Златиборски округ доведу чувена имена предходно наведених занимања, а који ће своја знања пренети на друге.

О значају пројекта за Привредну комору Кантона Сарајево говорио је директор Привредне коморе, Дарко Вујовић: „Колеге у Србији  развили су програме и планове  за дефицитарна занимања, које смо ми адаптирали и применили у нашим  програмима обуке за заниања у туризму.”