Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina zatvoren je 06.10.2009. godine. U toku je prva faza evaluacije pristiglih projektih predloga – administrativna provera. Tokom administrativne provere utvrdjuje se da li su aplikanti u okviru projektnih predloga zadovoljili sve administrativne kriterijume definisane u okviru prvog poziva za prikupljanje projektnih predloga. Nakon završetka administrative provere svi aplikanti biće blagovremeno obavešteni o statusu aplikacije i narednim koracima evaluacije.