Bogatić i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti povećanjem energetske efikasnosti i promocijom korišćenja obnovljivih izvora energije, internacionalni eksperti Evropskog centra za obnovljivu energiju (EEE) iz austrijskog grada Gussinga, posjetili su Opštinu Bogatić i upoznali se sa svim učesnicima na projektu. Na sastanku upoznavanja sa projektnim timom oba aplikanta i drugim učesnicima na projektu, kao i sa poljoprivrednicima ovoga kraja, ovi stručnjaci su nastojali da predstave svoju organizaciju, njen značaj i dosadašnje iskustvo na promociji obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Takodje, na posebnom sastanku sa projektnim timom iz Bogatića i Bijeljine, dogovorene su smjernice za dalje aktivnosti na projektu, kao što je izrada energetskog plana, studija izvodljivosti za biomasu i solarnu energiju, studijska posetu poljoprivrednika, administrativnog osoblja i učenika Gisingu i sl. Gosti iz Austrije su potom obišli lokacije na kojima je predvidjena izgradnja elektrana koje će koristiti obnovljive izvore energije u Opštini Bogatić.

Prezentaciju eksperata možete preizeti ovde

Više o samom dogadjaju možete pogledati na sledećim linkovima:

Link 1

Link 2

Link 3