Forum za traženje partnera

U cilju uspostavljanja partnerstava izmedju potencijalnih aplikanata pre objavljivanja drugog poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru EU IPA Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srbije uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata organizuju Forum za traženje partnera

Datum i vreme: 02. jul 2010. u 11 sati
Mesto: Hotel „Tuzla“, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Forum će biti organizovan kao sajam, gdje će učesnici u okviru nekoliko tematskih stolova imati priliku da predstave svoju organizaciju/instituciju i projektnu ideju za Program prekogranične saradnje, kao i da uspostave kontakt sa potencijalnim partnerima iz susedne zemlje. Dnevni red sa više detalja o toku Foruma možete preuzeti ovdje:
Dnevni red

Učesnici mogu unapred pripremiti kratak opis projektne ideje na zadatom formularu i dostaviti ga Zajedničkom tehničkom sekretarijatu koji će prikupljene ideje postaviti na web stranicu najkasnije 5 dana pre Foruma. Formular za projektne ideje možete preuzeti ovdje:
Formular za projektne ideje
Popunjen formular možete dostaviti na sledeću e-mail adresu: office@srb-bih.org najkasnije do ponedeljka 21. juna 2010.
Molimo Vas da učešće na Forumu prijavite na brojeve telefona/fax-a: +387 35 257 365 i +381 31 512 394 ili na gore pomenutu e-mail adresu: office@srb-bih.org najkasnije do ponedjeljka, 28. juna 2010. godine.
Unapred se zahvaljujemo na pravovremenoj potvrdi dolaska i na Vašem učešću na Forumu i želimo

 

Vam uspeh u uspostavljanju prekograničnog partnerstva!