Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u skladu sa ugovorom o donaciji Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija traži kvalifikovanog kandidata za poziciju šefa ZTS-a na grantu “Tehni?ka pomo? za sprovo?enje Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina” (br. granta 212/284-027). Za više detalja pogledati dokument.