Dana 25.04.2012. u Užicu, u sve?anoj sali Gradske ku?e, održana je prva u nizu jednodnevnih radionica za potencijalne aplikante na temupripreme projektnog prijedloga. Na radionici u Užicu prisustvovala su 72 potencijalna aplikanta. U?esnici radionice imali su priliku da ?uju op?e informacije o  Prekograni?nom programu Srbija – Bosna i Hercegovina, o javnim pozivima i na?inu pripreme projektnog prijedloga uklju?uju?i budžet. Tako?e, u?esnici su ?uli pri?u o jednom uspiješnom projektu iz Prvog poziva Programa od samog projektnog menadžera koji je predstavio svoj projekat i dao mnoge korisne odgovore o prekograni?nom partnerstvu. Budu?i da je ovo bila prva radionica, a ZTS planira organizirati još ovakvih radionica u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da pratite programski website i da se prijavite.

Power Point prezentaciju sa  radionice možete na?i ovdje.

Listu u?esnika možete na?i ovdje.