U Beogradu je od 24. – 27. veljače 2014. godine održana radionica na temu upravljanja EU projektima, administrativnim procedurama i pravilima a  u organizaciji Caritas-a Italije.

Radionica je održana sa ciljem osnaživanja upravljačkih i logističkih kapaciteta pripadnika Caritas-ove mreže, kako bi se oni što bolje pripremili za vo?enje i administriranje projekata financiranih od strane EU.

Sudionici radionice bili su brojni članovi Caritas-ove mreže iz regije, uključujući predstavnike iz ureda  Caritas-a Srbije, Caritas-a Beogradske nadbiskupije, Caritas-a Valjevo, Caritas-a Barske nadbiskupije, Caritas-a BiH, Caritas-a Kosovo, Omladinskog centra iz Sarajeva i Caritas-a Šabac.

Zahvaljujući kvalitetnim materijalima, prezentacijama i interaktivnoj metodologiji rada, sudionici  su imali prilike razmijeniti svoja iskustva na polju EU projekata i uz pomoć trenera dodatno razviti vlastite kapacitete.

Radionica je bila prilika da predstavnici Caritas-a Šabac i Caritas-a BiH, partnera na projektu „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina, steknu širi uvid u pravila i procedure projekata financiranih od strane Europske unije i utvrde sljedeće korake.

21543