Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije,  u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije  Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Drugu informativnu sesiju i Forum za traženje partnera u Sarajevu pred oko 140 prisutnih.

Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija u vezi sa 1. Pozivom i to:

Prezentacija Vodiča za aplikante

Prezentacija Aplikacione forme

Posle celokupne prezentacije, učesnicima je bilo dozvoljeno da postave pitanja i dobiju odgovor.

Istog dana održan je i Forum za traženje partnera gde je učesnicima  predstavljena prezentacija o prekograničnom  partnerstvu. Prisutni su imali priliku da prezentuju svoju projektnu ideju ostalim učesnicima nakog čega su zainteresovani imali priliku za bilateralne sastanke.