“Uprkos postoje?oj prkasi unutar Evropske unije, koja u?eš?e u procesu donošenja odluka smatra jednim od osnovnih ljudskih prava, uloga mladih u BiH i Srbiji u ovom procesu zavisi od slu?aja do slu?aja”, Mirovne novosti, broj 33, oktobar/listopad 2013.

Kompletan tekst o projektu “Mladi – najzna?ajnija pokreta?ka snaga u region” možete preuzeti putem linka