U osnovnim i srednjim školama u Užicu, u periodu od 23-26. aprila 2013. organizovane su  grupne informativne prezentacije na temu Uspostavljanja sistema primarne selekcije otpada u školama. Prezentacije su namenjene djacima i nastavnom osoblju i održane su u zajedničkim školskim prostorijama koje mogu da prime veći broj učesnika, uz adekvatan prateći program. Prilog sa prezentacije emitovan je na TV Lav i TV 5

7 osnovnih i 7 srednjih škola grada Užica učestvuju u projektu „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“, koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, finansiranom od strane Evropske unije. JKP „Duboko“, kao vodeći partner, realizuje ovaj projekat zajedno sa JKP „Komunalac“ i „Centrom za ekologiju i energiju“ iz Tuzle i Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ iz Užica.

Projektom je predvidjeno postavljanje kanti za primarnu selekciju otpada u samim školama i to četiri vrste: plava za papir i karton, zelena za limenke i tetrapak, žuta za PET ambalažu, dok je braon kanta predvidjena za ostali mešani otpad. Prezentacije u školama treba da upoznaju djake i školsko osoblje sa pojedinostima projekta i samim procesom selekcije otpada, kao i da pojasne ulogu svih aktera ovog procesa.

062 phoca_thumb_l_plakat swl