Dvodnevna radionica za implementaciju dodijeljenih projekata u okviru Prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina 2014-2020 održana je 17. i 18. jula 2019. godine u Sarajevu. U cilju  podrške projektnim partnerima u implementaciji projekta, radionicu je organizovao Zajednički tehnički sekretarijat Programa.

 

Na skupu su učestvovali predstavnici projektnih timova, a prisustvovali su Ministarstva finansija Republike Srbije, Sektora za ugovaranje i finansiranje projekata finansiranih od strane EU (CFCU) i predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH.

 

Tom prilikom, korisnici grantova imali su priliku da se upoznaju sa pravnim okvirom za implementaciju projekata prekogranične saradnje u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina 2014-2020 i sa procesom implementacije projekata koje finansira EU (finansijsko upravljanje, javne nabavke, izviještavanje, revizija, monitoring, vidljivost projekata) kako bi se pripremili za implementaciju projekata dodijeljenih u okviru prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata.

 

Radionici je prisustvovalo preko 45 učesnika. Ovaj događaj predstavljao je odličnu priliku za pitanja i direktne odgovore od strane Programskih menadžera. Zaključeno je i da će Zajednički tehnički sekretarijat / Antena Programa i ubuduće biti na raspolaganju korisnicima za dodatne konsultacije u realizaciji aktivnosti predviđenih projektima.