SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA

,
Korisnici projekta:  Srbija i Opština Modriča, Bosna i Hercegovina Trajanje projekta: decembar 2010 –mart 2012 Cilj projekta Cilj projekta je unaprjedjenje zaštite okoline i minimiziranje negativnog uticaja otpada na lokalno…