Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj objavili su drugo izdanje biltena o dosadašnjoj realizaciji projekta „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“, koji ove dvije organizacije zajednički sprovode zahvaljujući donaciji Evropske unije. Svrha biltena je informisanje javnosti o aktuelnim dogadjajima i aktivnostima na projektu, kao i predstavljanje postignutih rezultata njegovom dosadašnjom realizacijom.

U drugom izdanju biltena možete saznati nešto više o efektivnosti sprovodjenja omladinske politike u lokalnim zajednicama, kao i informacije o edukaciji srednjoškolaca iz 16 opština u Srbiji i BiH u oblasti ljudskih prava, aktivizma mladih i mirnog rješavanja konflikata.

Bilten možete preuzezi na sljedećim linkovima : Centar za ravnomeran regionalni razvoj – CenTriR  i  Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj