U sklopu realizacije STEPin projekta 16.06.2022.  godine održana je druga praktična sesija za učesnike STEPin edukacije iz BiH u JU Centar za slijepe i slabovidne.

Voditelji praktične sesije bili su  prof.dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović, vanredni profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Edin Sokolović.

Na drugoj praktičnoj sesiji učesnici STEPin e- dukacije imali su priliku da se upoznaju sa i učestvuju u sportovima za slijepe:

  • Golball
  • Šulen
  • Show Down
  • Tandem biciklo
  • Pikado za slijepe
  • Viseće kuglanje za slijepe

Cilj ove druge praktične sesije bio je demonstracija  sportova za slijepe i aktivno uključivanje  polaznika  u aktivnosti praktične sesije.