U okviru realizacije prekograničnog projekta “SAŠA – Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociju romske kulture u BiH i Srbiji“ u Šapcu je 3. jula održana Konferencija „Analiza postignutih promjena u Romskoj zajednici od 2005.-2013.”

Inače pomenuti projekat u okviru IPA prekograničnog programa BiH-Srbija realiziraju Grad Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Hilfswerk Austria International iz Bosne i Hercegovine te Nacionalni savet romske nacionalne manjine – regionalna kancelarija Šabac iz Srbije.

Cilj ove konferencije bio je predstaviti projekat te upoznati javnost s rezultatima analiza promjena nastalih u romskoj zajednici u periodu od 2005. godine do danas, sa aspekata romske nacionalne zajednice, državnih organa i civilnog društva, u oblastima prosvjete, zdravlja, socijalne inkluzije, zapošljavanja, stanovanja i pravne vidljivosti. U sklopu konferencije organizirane su i panel diskusije o slijede?im temama: Socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva; Mere poduzete u oblasti obrazovanja; Mere poduzete u oblasti zdravlja; Aktivna politika zapošljavanja; Analiza postignutih promjena sa aspekta Zaštitnika gradjana; Pristup ličnim dokumentima; Primjeri dobre prakse – PRAXIS; Promjene u oblasti stanovanja – raseljavanje i legalizacija romskih naselja; Promjene u romskoj zajednici na graničnom području; Promjene u romskoj zajednici u opštinama Loznica, Bogatic, Koceljeva, Šabac,…Konferenciji su prisustvovali predstavnici projektnih partnera iz BiH i Srbije, eminentni zvaničnici iz akademskog, političkog i kulturnog života BiH i Srbije, te ostali mnogobrojni gosti.

Organizacija konferencije prva je zvanična aktivnost Projekta SAŠA, kojim će se uspostaviti prekogranična saradnja izmedju NVO i udruženja Roma u pograničnom području  dvije zemlje s ciljem stvaranja neformalne mreže i zajedničkog djelovanja u smjeru rješavanja zajedničkih problema.  Projekat posebnu pažnju posvećuje očuvanju identiteta Roma kroz promociju njihove kulture i tradicije. Medju planiranim projektnim aktivnostima su i razvijanje edukativnih modela za romsku populaciju s ciljem povećanja njihovih znanja i vještina da bi bili konkurentniji na tržištu rada. Zatim, predvidjene su i radionice i terenske posjete romskim zajednicama radi bolje informiranosti o njihovim pravima i gračanskim dužnostima, zdravstvenoj zaštiti itd. Nadalje, zahvaljujući ovom projektu opšta javnost-gradjani će dobiti priliku da se informiraju o problemima sa kojima se romska populacija svakodnevno suočava, ali i priliku da ih upoznaju na drugi način kroz predstavljanje uspešnih životnih priča pripadnika romske populacije koji svojim radom doprinose društvu u kojem žive, a sve s ciljem razbijanja stereotipa o Romima.

Konferencija u Sapcu 2Konferencija u Sapcu 1Konferencija u Sapcu 3