Poslednji dan eko-kampa, 25. avgust 2013.

Jutro smo započeli prezentacijom „Pozitivna iskustva u primarnoj selekciji otpada u Belgiji“ (Miloš Radojević, RRA), u kojoj smo videli dobre primere i shvatili da se sve državne strukture, čak i zakonski, moraju uklјučiti u ovaj proces, kao i da je bitno konstantno podizanje ekološke svesti od najmlađeg uzrasta.

 

Potom smo, kroz diskusiju, doneli klјučne zaklјučke u vezi našeg petodnevnog rada i predloge za nastavak projekta.

Pokrenuli smo inicijativu za peticiju kojom bi smo ubedili određene strukture vlasti da se ozbilјnije posvete problemu primarne selekcije otpada. Peticija će biti postavlјena na internetu, a organizovaćemo i akcije prikuplјanja potpisa.

Na kraju smo popunili evaluacione upitnike i konstatovali da smo vrlo zadovolјni i da nam je žao što se kamp završava.

Kamp je zatvorio menadžer projekta.

p8250233dsci0098 p8250238 p8240001 p8230034 p8240170 p8240143 p8250230 p8240247

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Četvrti dan kampa, 24. avgust 2013.

Četvrti dan eko-kampa je započeo promo filmom o upravlјanju otpadom u Republici Srbiji. Kroz prezentaciju su nas vodili Mesed Baraković (JKP Komunalac, Tuzla) i Miloš Radojević (RRA). Naučili smo mnogo o procesu izgradnje sanitarnih deponija, njihovom funkcionisanju i značaju primarne selekcije otpada za životni vek deponije.

Takođe smo pogledali prezentaciju “Umetnost otpada”, nakon koje smo grupno izrađivali umetničke predmete od otpada koji smo prikupili tokom boravka na Tari. Uživali smo u našem kreativnom stvaralaštvu i mnoštvu predmeta koje smo napravili.

Posle podne smo posetili Mitrovac i Zaovinsko jezero. Poseban utisak na nas ostavila je Tepih livada, kao i mesto sa koga je Josif Pančić prvi put ugledao “svoju omoriku”. Tokom izleta smo iskusili surovost planine Tare zbog iznenadne kiše i jakog grada. Ovo je bila i prilika  da tokom puta uočimo kako promena nadmorske visine utiče na smenjivanje biocenoza.

Večernje časove obeležila je izložba i prezentacija naših umetničkih radova.

p8240275 p8240265 p8240257 p8240251 p8240297 p8240271 p8240249 p8240283 p8240289

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Treći dan kampa, 23. avgust 2013.

Edukativna jutarnja šetnja do rasadnika je označila početak trećeg dana. Profesor Miodrag Petrović nas je proveo kroz rasade lekovitih bilјaka i upoznao kako ih treba koristiti. Ovo je bila prilika da se još bolјe upoznamo sa biodiverzitetom ovog područja.

Nakon šetnje smo prezentovali panoe koje smo izrađivali na jučerašnjoj radionici, na kojima smo predstavili tok projekta primarne selekcije otpada u našim školama, kao i buduće planirane aktivnosti.

Popodne smo započeli aktivnostima na sportskim terenima sa drugovima i nastavnicima.

Nakon sporta usledila je Prezentacija o energetskoj efikasnosti. Na osnovu stečenog znanja grupno smo izradili panoe na kojima smo predstavili mogućnosti primene energetske efikasnosti u svakodnevnom životu.

Istovremeno nastavnici su organizovali okrugli sto, gde su razmenjivali iskustva u vezi sa: metodama i tehnikama rada na projektu, primerima dobre prakse i teškoćama u radu.

I konačno je na red došlo disko veče!!!

p8230314 p8230338 p8230352 p8230034 p8230344 p8230331 p8230023 p8230042 p8230392

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi dan kampa, 22. avgust 2013.

Dan smo započeli edukativnom šetnjom u toku koje smo se upoznali sa biodiverzitetom Tare. To je bila prilika da razmenimo znanja i upoznamo bilјke u prirodnom okruženju.

Potom smo radili na izradi panoa koji prikazuje proces primarne selekcije otpada u našim školama.

Posetila nas je ekipa regionalne televizije “Lav”, koja je zabeležila aktivnosti kampa.

U okviru sportskih aktivnosti organizovana je šetnja do hotela “Omorika” u dužini od 7 km.

Po povratku, učestvovali smo u radionici “Brojevi govore” u okviru koje smo, kroz matematiku, došli do zanimlјivih podataka o količini otpada koji stvaramo.

Istovremeno su nastavnici imali prezentaciju na temu ”Odlaganje medicinskog otpada”.

Kraj dana je obeležila projekcija naučno-edukativnog filma “Spasavanje vrsta”.

p8220283 p8220245 p8220242 p8220037 p8220137 p8220063 p8220023 p8220052 p8220093

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Prvi dan kampa, 21. avgust 2013.

Došli smo na planinu Taru!

Nas 28 đaka iz Tuzle i Užica, zajedno sa 17 nastavnika i članova projektnog tima, smestili smo se u hotelu “Beli Bor”.

Upoznavanje sa petodnevnom agendom kampa, koju nam je predstavila gospođa Ljubinka Krvavac. Nakon toga, usledilo je upoznavanje sa Nacionalnim parkom Tara. Gospodin Miodrag Petrović, zaposlen u ovoj ustanovi, nam je kroz divnu prezentaciju, približio sve osobenosti i lepote ovog zaštićenog područja. Saznali smo mnogo o raznovrsnosti i bogatstvu živog sveta, kao i o vrstama koje žive samo na ovom poručju: Pančićeva omorika, Pančićev skakavac, različak iz kanjona Dervente…

Majice i kape koje smo dobili od projektnog tima biće zaštiti znak učesnika kampa.

U slobodno vreme smo razgledali okolinu i ambijent hotela.

Na kraju radnog dana imali smo projekciju filma “Planeta Zemlјa” kojim smo napravili uvod u buduće aktivnosti.

4 2 3 8 6 7 9 1 5