English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Poziv na događaje u okviru 1. poziva za dostavlјanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije,  u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije  Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom najavljuje organizaciju sljedećih događaja u povodom otvaranja poziva za dostavlјanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina

»

Održana radionica „USPOSTAVLJANJE MODELA REGIONALNOG KONCEPTA I MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE“ kroz projekat Odgovor na vanredne situacija-SADA

U sklopu aktivnosti na implementaciji projekta „Odgovor na vanredne situacije-SADA“ dana 31.08.2017, u opštini Brod je održana radionica na temu „Mentoring za uspostavljanje modela regionalnog koncepta i međuopštinske saradnje“. Radionici su pored članova Tima za implementaciju projekta prisustvovali i g.Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod, g.Romko Papuga, načelnik opštinske uprave Šid i g.Tomislav Janković, predsednik skupštine

»

Završeni građevinski radovi kroz projekat „Zajednička budućnost“

Radovi na svim lokacijama se realizuju u skladu sa predvi?enim planom na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana. Na lokacijama u opštini Krupanj su završene tri buji?ne brane, more about koje su odigrale zna?ajnu ulogu u ublažavanju šteta od skorašnjih poplava. Pogledajte prilog

»

Održan petodnevni kurs za spasioce na vodi u okviru projekta “Zajednička budućnost”

U periodu od 24. do 28 jula 2017. godine, u okviru projekta “Joint Future” održan je petodnevni kurs za spasioce na vodi uz prisustvo predstavnika partnerskih opština Ljubovija, Bratunac, Krupanj i Srebrenica. Po pet u?esnika iz svake opštine poha?alo je obuku koja je obuhvatala ?asove teorijske i prakti?ne nastave, kao i kurs prve pomo?i. Kurs

»

Sarajevo – Održana radionica na temu „Priprema prjedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Sarajevo – Održana radionica na temu „Priprema prjedloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje prjedloga projekata u okviru IPA Prekograni?nog programa Srbija – BiH 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa

»

Zatvoren poziv za prijavljivanje učesnika za radionicu za pripremu prijedloga projekata u Sarajevu

Broj planiranih mjesta za radionicu na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020” je popunjen. Zainteresovani kojima nije prihva?ena prijava zbog ograni?enog broja mjesta, ask bi?e u prilici da preuzmu materiajl sa naše internet stranice http://srb-bih.org nekoliko dana po završetku radionice. Po objavljivanju Poziva za podnošenje prijedloga projekata SRB-BiH

»

Sarajevo – Radionica na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Vije?a ministara Bosne i Hercegovine, uz tehni?ku podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (ZTS), vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnoj radionici na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020”. Program prekograni?ne

»

Užice – Održana radionica na temu „Priprema prjedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

U sklopu priprema za 1. poziv za dostavljanje prjedloga projekata u okviru IPA Prekograni?nog programa Srbija – BiH 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije BiH kao operativne strukture Programa i Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat Programa, organizovali su Radionicu za potencijalne aplikante. Radionica za potencijalne aplikante održana je 19-20.04.2017.g. u

»

Informativna radionica na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, uz tehni?ku podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (ZTS), vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnoj informativnoj radionici na temu „Priprema prijedloga projekata za Program prekograni?ne saradnje Srbija –Bosna i Hercegovina 2014-2020” Program prekograni?ne saradnje

»

Promovisani korisnici grant sredstava iz trećeg poziva u okviru IPA CBC Srbija – BiH

U Hotelu Holiday u Sarajevu danas je održana Ceremonija povodom dodjele ugovora za korisnike grant sredstava iz tre?eg poziva u okviru IPA Programa prekograni?ne saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013. Za tre?i poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru ovog Programa, spajanjem finansijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu bilo je raspoloživo 3,6 miliona

»

Javni konkurs za angažovanje osoblja u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekograni?ne saradnje u BiH, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za sljede?e pozicije: • „Project Officer“ sa mjestom angažovanja u Tuzli, u Zajedni?kom tehni?kom sekretarijatu Programa – kancelarija (Antenna) Tuzla – puni

»

Otvoren servis za podršku potencijalnim podnosiocima prijedloga projekata

Poštovani potencijalni podnosioci prijedloga projekata, obavještavamo vas da Zajednički tehnički sekretarijat za Programe prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina počinje sa pružanjem podrške potencijalnim podnosiocima prijedloga projekata u cilju podsticanja pripreme kvalitetnih prijedloga projekata. Navedena podrška obuhvata pitanja koja se odnose na sljedeće oblasti: • buduće javne pozive u okviru navedenih programa; • prihvatljivost

»

Osnovane dvije Radne grupe za odbranu od poplava i sistem spašavanja

U okviru realizacije projekta „Odgovor na vanredne situacija-SADA“ osnovane su dvije Radne grupe za odbranu od poplava i sistem spašavanja, jedna sa strane BiH – RG 1, i jedna sa strane partnera iz R. Srbije – RG 2. Dana 07.12.2016. godine, u Br?kom, održan je sastanak ?lanova RG 1 na kojem je razgovarano o sljede?im

»

Početna konferencija projekta „Zajednička budućnost“

Dana 15.12.2016. godine, u Ljuboviji je u prisustvu velikog broja uglednih zvanica, predsednika opština, gostiju iz regiona, predstavnika drugih institucija, kao i predstavnika nacionalnih i lokalnih medija, održan Kick-off doga?aj na kojem je predstavljen projekat „Neka Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj izgrade ZAJEDNI?KU BUDU?NOST za održivi razvoj i prosperitet upravljaju?i svojim rijekama i spajaju?i svoje

»

Prijave za Petu nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji

Obavještavamo da je po?eo proces prijavljivanja na Petu nacionalnu konferenciju o prekograni?noj saradnji koja ?e se održati u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije u petak, 21. oktobra 2016, sa po?etkom u 11.00 ?asova u Centru Sava, Ulica Milentija Popovi?a 9, Beograd. Zainteresovani mogu da se prijave slanjem popunjenog registracionog formulara na elektronsku

»

Konferencija povodom početka projekta “Odgovor na varedne situacije – SADA”

Dana 06.10.2016.godine, sa po?etkom u 12:00 sati, u hotelu “Jelena” Br?ko, ul. Bulevar mira 5, održana je konferencija povodom po?etka projekta pod nazivom “Emergency response NOW-ERNOW. Konferenciju je otvorio gradona?elnik Br?ko distrikta BiH dr Anto Domi?. U?esnicima koneferencije su se tako?e obratili g. Uroš Vojnovi?- šef Odjeljenja za javnu bezbednost, g. Ilija Jovi?i?- na?elnik opštine

»

Poziv za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata u okviru trećeg Poziva za dostavljanje prijedloga projekata

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje poziv za angažovanje ocjenjiva?a prijedloga projekata u okviru tre?eg Poziva za dostavljanje prijedloga projekata za slijede?e programe finansirane kroz komponentu Prekograni?na saradnja (II komponenta) Instrumenta EU za pretpristupnu pomo? (IPA). • Prekograni?ni program Hrvatska – Srbija • Prekograni?ni program Srbija – Bosna i Hercegovina • Prekograni?ni program

»

Proglašen pobjednik foto konkursa “Umjetnost ulice bez granice”

Katarina Milošević pobjednica je javnog foto konkursa povodom Dana evropske saradnje, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije. Kampanju “Umjetnost ulice bez granice“, u okviru koje je raspisan konkurs, Kancelarija je započela povodom Dana evropske saradnje i obilježavanja 25 godina postojanja Programa evropske teritorijalne saradnje. Konkurs je imao za temu fotografisanje ulične umjetnosti (grafiti, murali, ulični

»

Foto konkurs 2015 “Umjetnost ulice bez granice”

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije otvara foto konkurs pod nazivom “Umjetnost ulice bez granice”. Ovaj konkurs ima za temu fotografisanje uli?ne umjetnosti (grafiti, murali, uli?ni plesa?i i muzi?ari, cirkuski umjetnici, pantomimi?ari, fakiri, itd) u razli?itim gradovima Srbije ili neke od susjednih zemalja koje su obuhva?ene programima Prekograni?ne saradnje (Ma?arska, Rumunija, Bugarska, Crna Gora, Bosna

»

Edukacijom, podrškom i ekonomskim osnaženjem do jačanja i razvoja sela

Revitalizacija i razvoj ruralnih oblasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini jedan je od osnovnih ciljeva projekta „Ja?anje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji smo realizovali u okviru Drugog poziva prekograni?ne saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane EU, iz predpristupnih IPA fondova i sufinansiran od strane Caritasa Belgije.

»

Zatvoren 3. poziv za dostavlјanje prjedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina

20.07.2015 godine zatvoren je 3. poziv za dostavl?anje prjedloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.

»

Objavljeni odgovori na često postavljena pitanja

Odgovori na pitanja postavljena elektronskom poštom i usmeno tokom informativnih dana a u vezi sa 3 pozivom za podnošenje projekata su objavljena. Možete ih preuzeti ovdje:  

»

Održana poslednja peta informativna sesija u Brčkom

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Petu informativnu sesiju u Br?kom u Grand hotelu Posavina pred 82 prisutnih. Prisutnima je predstavljeno nekoliko

»

Održana četvrta informativna sesija u Šapcu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao ?etvrtu informativnu sesiju u Šapcu u hotelu Sloboda pred oko 50 prisutnih. Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija

»

Održana treća informativna sesija u Srebrenici

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Tre?u informativnu sesiju u Srebrenici u Kulturnom centru pred oko 50 prisutnih. Prisutnima je predstavljeno nekoliko prezentacija

»

Održana druga informativna sesija u Valjevu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao Drugu informativnu sesiju u Valjevu u sali Skupštine opštine pred oko 50 prisutnih. Prisutnima je predstavljeno

»

Održana prva informativna sesija u Beogradu

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim telima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine je održao prvu  informativnu sesiju u Beogradu u Domu omladine pred više od 50 prisutnih, Prisutnima je predstavljeno

»

Svečana konferencija povodom objavljivanja Trećeg poziva za prikupljanje projektnih prjedloga

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije  u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine uz podršku Zajedni?kog tehni?kog sekretarijata, organizovala je 29.04.2015. u Beogradu, u Domu omladine  sve?anu konferenciju povodom objavljivanja  3. poziva za dostavljanje prjedloga projekata u okviru Prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina kroz Instrument za pretpristupnu pomo? (IPA).

»

Održan edukativni trening o radnoj inkluziji

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapre?enje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za prekograni?nu saradnju Srbije

»

Informativni dani za 3. poziv za prijavu projektnih prjedloga – najava i prijava

Zajedni?ki tehni?ki sekretarijat, u saradnji s ugovornim tjelima, Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine, poziva vas da u?estvujete na informativnim danima za Tre?i poziv za podnošenje projektnih prjedloga u okviru Prekograni?nog programa

»