Radovi na svim lokacijama se realizuju u skladu sa predvidjenim planom na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana. Na lokacijama u opštini Krupanj su završene tri bujične brane, koje su odigrale značajnu ulogu u ublažavanju šteta od skorašnjih poplava.

Pogledajte prilog

Zmajevac02

Zmajevac01

Kolovac03 (Custom)

Kolovac02 (Custom)

Kolovac01 (Custom)

Gavrinovac04 (Custom)

Gavrinovac 03 (Custom)

Gavrinovac 01 (Custom)